Highlight STAGE BATTLE RUN ดีเจพุฒ VS จุ๋ย l STAGE Find The Real U

Highlight การแข่งวันเสาร์ที่ผ่านมา
STAGE BATTLE RUN ดีเจพุฒ VS จุ๋ย
#ทีมจุ๋ย ชนะไปคราวนี้
และที่มาของ #ทีมพุฒ#ทีมเต้ย คืออะไร
ไปดูคลิปกันน!!

#STAGEFindTheRealU#FindTheRealU