Total Immersion Swimming

FIND THE REAL YOU

ให้การว่ายน้ำของคุณเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย ด้วยเทคนิคพิเศษระดับโลกอย่าง Total Immersion

ที่จะทำให้คุณว่ายน้ำด้วยท่วงท่าที่นุ่มนวล สวยงาม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นฝึกทักษะด้วยเทคนิคพิเศษเล็กๆ ทีละจุด

ทำให้การว่ายน้ำของคุณสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง แถมยังเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้แกร่งขึ้นอีกด้วย

การเรียนการสอนของ Total Immersion จะเป็นในลักษณะ Workshop กลุ่มเล็ก ทุกคอร์สใช้เวลา 4-8 ชม. และเราใช้หลักสูตรที่รับรองผลงาน ใครๆ ก็สามารถว่ายน้ำได้

  • FMB: Freestyle Mastery Basics (4 hrs, 1 day)
  • FMS L1: Freestyle Mastery Series, Level 1 (8 hrs, 2 days)
  • FMS L2: Freestyle Mastery Series, Level 2 (8hrs, 3 days)
  • Stage Super Bundle (FMB, L1, L2)

Coach Boat

MD. B and B outdoor sports co.,LTD.

Photo Gallery

Download Application for Free

Calories Tracking

STAGE Services

STAGE Content

Document