Private Pilates

FIND THE REAL YOU

หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า Pilates เป็นการออกกำลังกายที่เจาะจงในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หาไม่ได้จากการ Weight Training

และพิลาทิสสามารถออกแบบได้หลากลาย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของผู้ออกกำลังกายแต่ละคน

ซึ่ง ครูจี๊ด ครูสอนพิลาทีสของ STAGE ได้คัดสรรคลาส Private Pilates 3 แบบ 3 สไตล์ มาให้ตรงกับเป้าหมายถึง 3 คลาส

  • Pilates for Postural & Figure Adjustment สำหรับปรับสรีระและรูปร่าง คลาสนี้จะเน้นปรับบุคลิกภาพ รูปร่าง ให้กระชับ ได้สัดส่วน มีท่วงท่าในการเดินที่สง่างาม ทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและแกนกลางให้แข็งแรง
  • Pilates for Sports ; Fundamentals & Professionals สำหรับผู้ฝึกกีฬา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของการใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวได้อย่างสูงสุด ลดโอกาสการบาดเจ็บจากการฝึกกีฬา
  • Pilates for Biking เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ปั่นจักรยาน เน้นสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว (Core Muscle) กล้ามเนื้อหลัง และขา ซึ่งมีส่วนสำคัญสำหรับการปั่นจักรยาน และเพื่อการปกป้องสรีระกระดูกสันหลังในระยะยาว

Jeed

Pilates Instructor

Photo Gallery

Download Application for Free

Document