Champ Pipatpon & Friends

FIND THE REAL YOU

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฝึกซ้อมไตรกีฬาเมื่อ แชมป์ ร.ท.พิพัฒน์พน อิงคนนท์ อดีตข้าราชการผู้มี Passion ด้านกีฬาถึงขั้นลาออกมาเป็นนักกีฬามืออาชีพ ที่ผ่านการแข่งนันระดับ Ironman มาหลายสนาม จนปัจจุบันขึ้นแท่นนักไตรกีฬาชั้นแนวหน้าของไทย ออกมาประกาศหาเพื่อนร่วมทีมซ้อมว่ายน้ำที่ STAGE Find The Real U งานนี้ต้องไม่พลาดแล้ว

Coach Champ

Triathlon Coach

Photo Gallery

Download Application for Free

Document