Pilates Reformer

Pilates Reformer

Find The Real You “ Mind and Body ”

Reformer คือการเล่น Pilates ที่มีการใช้อุปกรณ์เป็นเครื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ

ช่วยจัดท่าทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้งานอย่างช้าๆ บนเตียงสไลด์ที่มีแรงต้านจากสปริง เน้นให้ทุกท่วงท่า

และการทำงานของร่างกายสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแรงต้านจากระบบลูกรอกและสปริง

ทำให้ร่างกายได้ฝึกฝนกับแรงต้านที่มากกว่าการฝึกโดยใช้นำหนักร่างกายเราเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลคลาส

50%
Muscular Strength
20%
Balance
20%
Coordination
10%
Flexibility

Intensity Zone RPE 4-6

Maprang

Pilates Instructor

Jeed

Pilates Instructor

Pin

Pilates Instructor

Suyu

Pilates Instructor

Download Application for Free

Document