Metabolic and Threshold Test

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจหลอดเลือด ปอด กล้ามเนื้อ และ ระบบเผาผลาญของร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อทราบขีดสมรรถนะของร่างกาย ด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์ และแปลผล อัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย ในขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด นอกจากค่า VO2max ที่จะทราบหลังจากการทดสอบแล้ว ท่านยังจะได้ทราบค่า Training Zones ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในกีฬา จักรยาน และ วิ่ง หากมีค่า VO2 Max สูง นั่นหมายถึงมีความฟิตมาก สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น นักกีฬาและบุคคลทั่วไป เมื่อได้ทราบถึงความแข็งแรงหรือความฟิตของตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร่างกาย ทำให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการได้

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ Metabolic and Threshold Test

  • นักกีฬา เช่น นักวิ่ง, นักปั่นจักรยาน, นักไตรกีฬา เป็นต้น ทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬามือสมัครเล่น
  • โค้ชกีฬา ทีมกีฬา ที่ต้องการส่งนักกีฬามาทดสอบ เพื่อนำข้อมูลไปฝึกซ้อม พัฒนานักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพื่อนำค่า VO2 Max มาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ทำให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

การตรวจ Metabolic and Threshold Test บอกอะไรบ้าง

  • – ปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่หายใจเข้าและออก (VO2 Max)
  • – การเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Threshold: AT)
  • – อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นจุดตัดของ การใช้ ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต (Fat & Carb Crossover)
  • – อัตราการเต้นของหัวใจที่มีการเผาผลาญไขมันสูงสุด (Fat Metabolism)
  • – ข้อดี และ ข้อด้อย ของระบบหัวใจ ระบบหายใจ และ ระบบเผาผลาญ
  • – โซนอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate: HR)

ค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจ Metabolic and Threshold Test นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะนำมาทำการวิเคราะห์ผล แปรผล และถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบถึงขีดสมรรถนะสูงสุดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายในอนาคตได้ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น จะเห็นได้ว่ามีรายการแข่งขันทางกีฬา อย่างรายการวิ่ง รายการปั่นจักรยาน หรือรายการแข่งขันไตรกีฬา เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาสมัครเล่นให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจุดประสงค์ของการแข่งขันจะเป็นถ้วยรางวัลหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ทุกคนต่างก็ต้องอยากมีวิธีที่จะเพิ่มศักยภาพร่างกายของตนเองให้ดีที่สุด การตรวจ Metabolic and Threshold Test เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยวัดขีดจำกัดของสมรรถภาพร่างกาย และนำข้อมูลที่ได้ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ไปพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายอย่างตรงจุด ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย . ที่มา : โรงพยาบาลยันฮี

Specialist Partners

M.D. Akanis S. (Air)

Ph.D. Peeraphat S. (Hot)

Tanakorn C. (Keng)

Jaratporn C. (Nonn)

Kitthanes A. (Ake)

Thanapol W. (Tae)

You may also interest

Body Composition Analysis

FTP Test

Sweat Test

3D Running Gait Analysis

FMS

Lactate Test

Download Application for Free

Document