Dry VS Warm วอร์มอัพสำหรับนักว่ายน้ำ มีท่าอะไรบ้าง l STAGE Find The Real U

🏊🏻‍♀️ มารู้จัก Wet และ Dry Warm Up
กระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนว่ายน้ำ
พร้อมช่วยลดการบาดเจ็บได้อีกด้วย

พบ Sports Destination แห่งใหม่ ในกรุงเทพ เร็วๆ นี้
#FindTheRealU #STAGEFindTheRealU