อยากรู้ว่า… VO2MAX คือ?? | STAGE Find The Real U

VO2Max

คือ การวัดและทดสอบการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะออกกำลังกาย
ซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ที่แม่นยำที่สุดในเรื่อง
ความแข็งแรงของระบบหัวใจและการหายใจ ซึ่งค่านี้จะมีหน่วยเป็น
มิลลิลิตรต่อนาทีต่อน้ำหนักตัว
นอกจากค่า VO2max ที่ได้รับ ผู้เข้ารับทดสอบจะได้รู้
ค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงที่สุด (Maximum Heart Rate),
โซนการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล (Customised Training Zone)
และ การนำค่าจากการทดสอบไปประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมได้อย่างแม่นยำ

VO2Max ราคา 3,500 บาท/ครั้ง

นัดหมายการทำเทส
โทร 02.003.5445
ที่ STAGE Find The Real U
www.stagefindtherealu.com
Line id: @stagefindtherealu