STAGE Food Fight Ep.3 – กินชาบูสั่งอย่างไรดีนะ | STAGE Find The Real U

ตรุษจีนปีนี้ใครเล็งไว้ว่าจะฉลองกับครอบครัวด้วยมื้อพิเศษอย่าง ‘ชาบู’ แต่กังวลเรื่องปริมาณแคลอรี่..หายห่วงได้เลยเพราะวันนี้ ‘STAGE Food Fight Ep.3’ นี้ พี่ยศ Trainer’s Development Manager จาก STAGE จะมาไขทุกข้อสงสัย พร้อมบอกวิธีเลือกทานแต่ละเมนูง่ายๆ แบบไม่ต้องคำนวณแคลอรี่อีกต่อไป
.
แต่ถ้าอยากทราบแคลอรี่ในแต่ละเมนูสามารถดูได้ผ่านแอพ STAGE Find The Real U นะคะ ^^
.
STAGE Find The Real U
โทร. 02.003.5445
www.stagefindtherealu.com
Line id: @stagefindtherealu
#ทานได้ทุกอย่างแต่ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม​
#STAGEFoodFight​ #STAGEApplication​
#STAGEfindtherealU​ #Findtherealu​