กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

รักการเรียนรู้ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

Our Core Values

Expert

เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

Discipline

มีวินัย

Customer Centricity

การให้ความสำคัญและประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

Growth Mindset

มีความคิดริเริ่ม รักการเรียนรู้

มาร่วมงานกับ STAGE แล้วได้อะไร

ได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมือนใคร มีอิสระทางความคิด สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองโดยไร้ขีดจำกัด เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกีฬาแบบก้าวกระโดด

Job Openings

Customer Service

– มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม MS ได้
– ทำงานเป็นกะได้
– รักการเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี

Trainer

– มีประสบการณ์ด้านงานฟิตเนส
– ไม่จำกัดเพศ และอายุ
– ทำงานเป็นกะได้
– รักการเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี

Document