STAGE REGENERATION

Myofascial Release

เป็นการคลายพังผืดเฉพาะจุด ที่เป็นสาเหตุให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Sports Massage

เป็นการนวดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากการแข่งขันหรือฝึกซ้อมกีฬาอย่างหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นตัวได้เร็วและพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหม่

Rehabilitation

กายภาพบำบัด เพื่อแก้ไขอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม เพื่อให้กลับสู่สภาพพร้อม ในเวลาอันรวดเร็ว

Compression

การนวดโดยใช้แรงดันอากาศเน้นที่ร่างกายท่อนล่าง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขับของเสียจากกล้ามเนื้อ ที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก

Document