STAGE LAB

ห้องทดสอบศักยภาพโดยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

STAGE LAB

Body Composition Analysis

คือการวิเคราะห์มวลร่างกาย โดยแยกตามสัดส่วนกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำ กระดูก เพื่อทราบสภาวะพื้นฐานของร่างกาย ณ ปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และวางแผนสู่อนาคต ที่เหมาะสำหรับทุกคน

Functional Movement Screen

คือการวิเคราะห์ท่วงท่าการเคลื่อนไหว เพื่อหาจุดอ่อน และข้อจำกัดในการฝึกซ้อมฟิตเนสหรือกีฬา เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนา ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักชีวะกลศาสตร์

3D Motion Running Analysis

คือการวิเคราะห์ท่าวิ่ง เพื่อหาค้นหาสัญญาณที่อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บ ในการฝึกซ้อม เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเพื่อแข่งขัน

Resting Metabolic Rate

คือการวิเคราะห์พลังงานที่ร่างกายเราใช้ในการเผาผลาญในหนึ่งวัน เรียกว่า total daily energy expenditure (TDEE) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ การเผาผลาญขณะพัก (Resting metabolic rate) พลังงานความร้อนที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร (Thermic Effect of Food – TEF) และ พลังงานในการออกแรง (activity energy expenditure)

Lactate Threshold Test

คือการวิเคราะห์เพื่อหาข้อจำกัดของกล้ามเนื้อที่มีต่อกรดแลคติค ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพทางการกีฬาโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงอาการตะคริวและพัฒนาแผนการซ้อมที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการผลักดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุด

FTP Test

คือการวิเคราะห์ศักยภาพสูงสุดในการปั่นจักรยาน เพื่อนำไปพัฒนาแผนการซ้อมได้อย่างแม่นยำขึ้น เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศในสนามแข่งขัน

Sweat Test

คือการวิเคราะห์การสูญเสียโซเดียมที่เกิดจากการเสียเหงื่อ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อนักกีฬาในสนามแข่งขัน เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการพัฒนาแผนโภชนาการเพื่อให้สอดคล้องกับร่างกายของตนเอง

Metabolic Analysis

คือการวิเคราะห์ พื้นฐาน การเผาผลาญ พลังงานของร่างกายที่แท้จริงโดยใช้การวัดค่าออกซิเจนและค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการนอนพักเพื่อนำไปวางแผนการฝึกฟิตเนสและแผนโภชนาการเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

STAGE REGENERATION

Myofascial Release

เป็นการคลายพังผืดเฉพาะจุด ที่เป็นสาเหตุให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Sports Massage

เป็นการนวดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากการแข่งขันหรือฝึกซ้อมกีฬาอย่างหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถฟื้นตัวได้เร็วและพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหม่

Rehabilitation

กายภาพบำบัด เพื่อแก้ไขอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม เพื่อให้กลับสู่สภาพพร้อม ในเวลาอันรวดเร็ว

Compression

การนวดโดยใช้แรงดันอากาศเน้นที่ร่างกายท่อนล่าง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขับของเสียจากกล้ามเนื้อ ที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก

Download Application for Free

Calories Tracking

STAGE Services

STAGE Content

Document