Master Class – Coach Karn – Open Water Swimming | STAGE Find The Real U

📌 พลาดไม่ได้ สำหรับใครที่อยากเรียนว่ายน้ำแบบ Open Water 🌊
.
STAGE จัดเต็มไม่มีกั๊ก 10 Episodes จากกูรูระดับ Master ของเรา
.
โค้ชกานต์ เกียรติเฟื่องฟู นักว่ายน้ำและกรรมการผู้จัดการ BlueFin Swim Academy ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเส้นทางนักว่ายน้ำตัวจริง ผู้ผ่านการฝึกฝนจนได้รับการรับรอง Certified AUSTSWIM & ASCTA Ironman Finisher งานนี้ขอถ่ายทอดวิชาด้วยตัวเองใน ‘Master Class: Open Water Swimming with BlueFin Swim Academy’
.
Ep.1 First Step towards Open Water Swimming วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.2 Improving your Freestyle Efficiency for Open Water Swimming วัน/เวลา: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.3 Stroke Self-check and drills to fix วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.4 Getting Your Pace Down 5 Seconds or More per 100 m วัน/เวลา: วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.5 Finding Your BEST Freestyle Stroke วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.6 How to Swim Long Distance Without Getting Tired วัน/เวลา: วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.7 Problem Solving During Open Water Swimming วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.8 Strength & Conditioning for Open Water Swimming วัน/เวลา: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.9 Advanced Techniques for Mastering Open Water Swimming วัน/เวลา: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.10 Jump in and Swim in the Ocean (Open Water Experience Trip) วัน/เวลา: วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ตุลาคม 2564 .
ราคา 1 Ep. 1,000 บาท (ยกเว้น Ep. 10)
พิเศษ ซื้อ 4 Ep. แถม 1 Ep.
สมาชิก STAGE รับส่วนลด 5%
.
จองเลยที่ STAGE Find The Real U
02.003.5445
www.stagefindtherealu.com
Line id: @stagefindtherealu
#BlueFinSwimAcademy
#MasterClass
#STAGEfindtherealU
#Findtherealu