FTP Test

Functional threshold power (FTP) คือ ค่าเฉลี่ยสูงสุดของพลังงาน (Watt) ที่นักปั่นจักรยานสามารถทำได้ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่า FTP นี้จะมีประโยชน์กับนักกีฬาจักรยาน เพราะสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพื่อวัดความฟิตและพัฒนาการในการปั่นจักรยาน การเทสต์ค่า FTP (Functional Threshold Power) ทำเพื่อที่จะกำหนดโซนในการซ้อมได้ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่การเทสต์ FTP จะมีอยู่ 2 วิธี โดยวิธีที่นิยมจะเป็นเทสต์ที่ 20 นาที จะเป็นค่าที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่ท่านยังไม่มี Power Meter และต้องการทดสอบ FTP ท่านสามารถทดสอบที่ STAGE  โดยใช้จักรยาน Life Fitness IC 8 ซึ่งมีรูปแบบการทดสอบ FTP 3 รูปแบบให้ท่านเลือกคือ Ramp Test , 5 minute test , 20 minute test

ทั้งนี้ท่านสามารถนำค่า 20 minute FTP test ไปคำนวณหา zone การฝึกซ้อมที่เฉพาะตัวและเหมาะกับตนเอง (0.95 x FTP 20 min) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถพัฒนาการปั่นของตัวเองได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกซ้อมแบบใช้การกะประมาณ นักกีฬาจักรยานที่จริงจังต่อการฝึกซ้อมนั้น จะใช้ความหนักเป็นร้อยละ ของขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน Function Threshold Power (FTP) เพราะอะไร.. เพราะว่า การใช้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะมีตัวแปรที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมในการปั่นจักรยานนั่นเอง เช่น ลม รอบขา ความชัน แม้กระทั่งภูมิประเทศ ซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อจุดเริ่มล้าของพวกเขา เมื่อคุณคำนวณค่า ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน Function Threshold Power (FTP) คุณสามารถใช้โซนนี้ในการวิเคราะห์โซนการฝึกซ้อมบน Training Peak ได้

TRAINING ZONE 1  เรียกกันว่าโซนที่พัฒนาในการฟื้นสภาพ RECOVERY ซึ่งโซนนี้ความหนักจะอยู่ประมาณ ร้อยละ 55 ของ ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION THRESHOLD POWER (FTP) การฝึกซ้อมนี้จะช่วยในการฟื้นสภาพภายหลังจากการแข่งขัน หรือ การซ้อมหนักๆ ที่ผ่านมา

TRAINING ZONE 2 ความหนักระหว่าง 56-75 เปอร์เซ็นต์ของ ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION THRESHOLD POWER (FTP) ขึ้นอยู่กับความฟิตของแต่ละบุคคล เป็นการฝึกระบบพลังงานแบบแอโรบิก ซึ่งบางทีอาจจะขี่ในโซนนี้มากกว่า 2 ชั่วโมง ในการฝึกซ้อม

TRAINING ZONE 3  เรียกว่า TEMPO ความหนักระหว่าง 76-90 เปอร์เซ็นต์ของ ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION THRESHOLD POWER (FTP) ส่วนใหญ่การฝึกนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที – 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับความฟิตของแต่ละบุคคล

TRAINING ZONE 4  เป็นโซนที่เน้นการพัฒนาระดับของจุดเริ่มล้า ความหนักจะคล้ายๆกับตอนที่หาค่า ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION THRESHOLD POWER (FTP) ความหนักประมาณ 91-105 เปอร์เซ็นต์

TRAINING ZONE 5  ความหนักระหว่าง 106-120 เปอร์เซ็นต์ของ ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION THRESHOLD POWER (FTP) ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการฝึกเพียง 3-8 นาที เป็นโซนที่ใช้สำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย VO2MAX

TRAINING ZONE 6  เป็นการพัฒนาความสามารถแบบไม่ใช้ออกซิเจนของร่างกาย ANAEROBIC ซึ่งความหนักจะอยู่ที่ 120 เปอร์เซ็นต์ของ ขีดจำกัดของพลังในการขี่จักรยาน FUNCTION TREASHOLD POWER (FTP) ระยะเวลาประมาณ 30 วินาที

TRAINING ZONE 7  ระยะเวลาในการฝึกซ้อมไม่ควรเกิน 10 วินาที เป็นความสามารถสูงสุดของร่างกายที่ทำได้ และไม่ต้องใช้ค่า FTP เพราะความหนักสูงกว่า 120 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ที่มา Vinasport Cycling Hub Thailand

 

Specialist Partners

M.D. Akanis S. (Air)

Ph.D. Peeraphat S. (Hot)

Tanakorn C. (Keng)

Jaratporn C. (Nonn)

Kitthanes A. (Ake)

Thanapol W. (Tae)

You may also interest

Body Composition Analysis

Lactate Test

Sweat Test

3D Running Gait Analysis

FMS

Metabolic and Threshold Test

Download Application for Free

Document