Aero Boxing

Find The Real You “ Strength and Cardio ”

การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา ที่นำท่าพื้นฐานของการต่อสู้แต่ละประเภท

ได้แก่ มวยไทย คาราเต้ เทควันโด มาปรับให้กลายเป็นท่าเต้น

ประกอบจังหวะเสียงเพลง การเข้าคลาส Aeroboxing บ่อยๆ จะส่งผลให้อวัยวะทุกๆ ส่วนในร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรง บริหารข้อต่อตามอวัยวะต่างๆ ให้คล่องตัว และเผาผลาญพลังงานหรือไขมันได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังช่วยเรื่องการทำงานของปอดและกล้ามเนื้อหัวใจได้เป็นอย่างดี สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ 400-800 แคลอรี่/ชั่วโมง

ข้อมูลคลาส

50%
Cardiovascular Endurance
30%
Muscular Endurance
20%
Muscular Strength

Intensity Zone RPE 6-7

Mod

Zumba Instructor

Be stronger than ever.

Download Application for Free

Document