แนะนำท่าออกกำลังกายง่ายๆ กับ Surfskate | STAGE Find The Real U

ใครคิดถึงสนาม SurfSkate ยกมือขึ้น ….
.
STAGE Find The Real U และ SS Park BKK ขอเชิญสาย #surfskate ทุกคนมาออกกำลังกายด้วย บอร์ดสุดที่รักผสม Bodyweight ท่าสวยๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและกล้ามเนื้อในส่วน Upper Body, Lower Body และ Core Muscle ที่ช่วยส่งเสริมทำให้ฟอร์มในการเล่น Surf skate ให้ดีขึ้น พร้อมแล้วไปออกกำลังกายกับ Trainer Jack Trainer KK และ Trainer Mod กันเลย
.
**ออกกำลังกายท่าละ 15 ครั้ง ทำซ้ำท่าละ 3 รอบ**
-Squat
-Single leg squat to Reverse Lunge
-Lateral Lunge
-Kneeling roll-out
-Pike
-Push up to single leg knee tuckRaise your hand, if you miss Surfskating! 🏄🏻
.
STAGE Find The Real U and SS Park BKK have got 6 moves for #surfskate and bodyweight lover to guarantee to get your upper body, lower body and core muscle stronger and more powerful. All these help you a lot while playing Surfskating. If you ready to workout, let’s get going!
.
**Do 15 times and repeat 3 rounds**
-Squat
-Single leg squat to Reverse Lunge
-Lateral Lunge
-Kneeling roll-out
-Pike
-Push up to single leg knee tuck
.
STAGE Find The Real U
โทร. 02.003.5445
www.stagefindtherealu.com
Line: https://lin.ee/2qB019G0h
#STAGEoffer #workout
#STAGEfindtherealU #Findtherealu