อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปั่น – เอก กฤษณาวารินทร์ l STAGE Find The Real U

People rides bike on the road with beautiful colorful sunset sky. Sport and active life concept.

เปิดกระเป๋า ค้นอุปกรณ์นักปั่น
จะแข่งจะซ้อมต้องมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

พบ Sports Destination แห่งใหม่ ในกรุงเทพ เร็วๆ นี้
#FindTheRealU #STAGEFindTheRealU