วิ่งเพื่อสุขภาพ VS วิ่งเพื่อเป้าหมาย – หมอแอร์

วิ่งแรกๆ ก็อยากให้สุขภาพดี.. พอนานๆ ไปขอลงแข่งสักทีดีกว่า!

ข้อมูลแน่นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่ว่าการวิ่งของคุณจะมีเป้าหมายไหน
หมอแอร์พร้อมให้คำตอบ..

พบ Sports Destination แห่งใหม่ ในกรุงเทพ เร็วๆ นี้

#FindTheRealU

#STAGEFindTheRealU