วิธีการเลือกถุงเท้า – หมอแอร์ l STAGE Find The Real U

เพราะถุงเท้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ..การเลือกถุงเท้าให้ตรงตามลักษณะเท้า จึงช่วยส่งเสริมการวิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหมอแอร์ Avarin Running Health Performance Team #FindTheRealU #STAGEFindTheRealU